Katalýza v Česku
CZXXENG
Odborná skupina Katalýzy při České společnosti chemické nejbližší akce
mapa

PICS 2024
(1. -5. 9. 2024)
link

55. Symposium
on Catalysis

(11. - 12. 11. 2024)
link

S připomínkami a návrhy k obsahu stránek napište na web@katalyza.cz
 
   
   

 

home / o nás / aktuální informace / členové
Univerzita Palackého v Olomouci Universita Pardubice Přírodovědecká Fakulta Univerzita Karlova Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MUNI - Masarykova univerzita