Pracoviště zabývající se katalýzou
na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
Ústav organické technologie (ÚOT)

Laboratoř aplikované katalýzy a chemických specialit
Laboratoř výzkumu a vývoje nových technologií
Laboratoř heterogenních hydrogenací
Ústav anorganické technologie (ÚAT)
Ústav polymerů (ÚPOL)

Laboratoř katalytické polymerace
Ústav technologie ropy a alternativních paliv (ÚTRAP)

Laboratoř GREENCATS

 

home