Katalýza v Česku
CZXXENG
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského v.v.i.

Na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského se katalýzou zabývají tyto výzkumné skupiny:

Oddělení Molekulární elektrochemie a katalýzy
Oddělení Nanokatalýzy
Oddělení Struktury a dynamiky v katalýze

 

 

home / o nás / aktuální informace / členové