Institut environmentálních technologií
Technická univerzita Ostrava - VŠB

Institut environmentálních technologií je vysokoškolským ústavem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Institut byl vybudován v letech 2011 – 2013 jako regionální výzkumné centrum v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jedná se tedy o relativně nové, moderní výzkumné pracoviště, jehož výzkumná činnost se specializuje na oblast energetického využití odpadů, vybrané environmentální technologie a ochranu životního prostředí. Vedle výzkumné činnosti se institut rovněž podílí na výchově studentů ve třech magisterských a sedmi doktorských studijních programech akreditovaných na VŠB-TUO.
     
       

 

home