Katalýza v Česku
CZXXENG
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Pracoviště zabývající se katalýzou na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

Ústav organické technologie (ÚOT)

Ústav anorganické technologie (ÚAT)

Ústav polymerů (ÚPOL)

Ústav technologie ropy a alternativních paliv (ÚTRAP)

 

home / o nás / aktuální informace / členové