Pracoviště zabývající se katalýzou
na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
Ústav organické technologie (ÚOT)

Laboratoř aplikované katalýzy a chemických specialit
Laboratoř výzkumu a vývoje nových technologií
Laboratoř heterogenních hydrogenací
Ústav anorganické technologie (ÚAT)
     
       

 

home