Katalýza v Česku
CZXXENG
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského v.v.i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce, rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni (struktura a dynamika látek, mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních, a to především v systémech významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy (včetně přípravy a charakterizace nových katalytických, sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů).

Webpages:

Kontaktní osoby:

  • Vedoucí Oddělení Molekulární elektrochemie a katalýzy
    Mgr. Michal Horáček, Ph.D. (michal.horacek@jh-inst.cas.cz)
  • Vedoucí Oddělení Nanokatalýzy
    RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil. (stefan.vajda@jh-inst.cas.cz)
  • Vedoucí Oddělení struktury a dynamiky v katalýze
    Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. (jiri.dedecek@jh-inst.cas.cz)

 

home / o nás / aktuální informace / členové