Catalysis in Czechia
CZXXENG
University of Chemistry and Technology, Prague

Relevantní přístrojové vybavení na ÚOT

Plynové chromatografy s FID, TCD a MS detektory
UV/Vis spektrofotomer
Sorpční přístroj Autochem II 2920 (měření TPD, TPD a TPR)
Měření specifického povrchu BET
Autoklávy firmy Parr různých objemů
Rektifikační kolony s orientovanou i sypanou výplní
Průtočné reaktory pro reakce v plynné fázi za atmosférického i zvýšeného tlaku
Vysokoteplotní kalcinační pece
V rámci VŠCHT je dostupné vybavení pro měření XRD, XRF, NMR, XPS, IČ a další.

 

home / about us / news / members