Odborná skupina Katalýzy při České společnosti chemické  

Aktivity v oblasti katalýzy

Škola katalýzy (25. - 27. 5. 2020)
https://school.katalyza.cz/

Workshop on Zeolites (22. - 25. 6. 2020)
https://workshop2020.katalyza.cz/

15th Pannonian International Symposium on Catalysis (7. - 11. 9. 2020)
https://pannonian2020.umcs.eu/
- podrobnosti o podávání abstraktů obdržíte v nejbližších dnech

Workshop on Low dimensional materials (8. - 11. 9. 2020)
https://ldm.katalyza.cz/

52nd Symposium on Catalysis (2. - 3. 11. 2020)
http://www.catsymp.cz/

Workshop on Water in Zeolites (3. - 6. 11. 2020)
https://water2020.katalyza.cz/
Workshop to discuss fundamental aspects of the interaction of liquid water in zeolite Catalysts.

     
     

Dne 28. 1. 2020 se uskutečnil třetí ročník semináře pro studenty, kteří se věnují katalýze. Oproti předchozím ročníkům se tentokrát seminář uskutečnil v Praze, a to na ÚFCH JH.

3rd annual workshop of Ph.D. students in catalysis

 

home